Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
      Materská škola
 
 
 

Zameranie

Naša MŠ sa nachádza na Čordákovej ulici č. 50. Navštevujú ju deti od 3 – 6 rokov. Pri svojej pedagogickej práci využívame Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách a Plány náboženskej výchovy detí predškolského veku v katolíckych materských školách schválené KBS. Katolíckou výchovou v MŠ dopĺňame rodinnú katolícku výchovu, čím prispievame ku všestrannému harmonickému rozvoju detí a ich pohľadu na Ježiša Krista, aby bol stále stredom pri hrách a činnostiach počas pobytu detí v našej materskej škole.
Svätá omša
každý piatok
o 7:15 hod.

počas šk.roka
Adorácia v kaplnke vždy posledný štvrtok v mesiaci 8.00-10.00 hod.
počas školského roka


© Materská škola sv. Košických mučeníkov