Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
      Materská škola
 
 
 

Súťažíme s DOMESTOSom!


Milí rodičia.

Dovoľujem si Vás osloviť ako koordinátorka projektu DOMESTOS PRE ŠKOLY v našej škôlke.
Oficiálna stránka súťaže je www.domestospreskoly.sk

Aj tento rok sa chceme pokúsiť získať HLAVNÚ CENU, ktorou sú finančné prostriedky určené na rekonštrukciu toaliet na škole. V prípade, ak škôlka už má toalety zrekonštruované, je možné tieto finančné prostriedky použiť na iný účel. Ako iste viete, našou túžbou je zriadiť vlastné detské ihrisko priamo v areáli školy. To by umožnilo byť deťom vonku aj v popoludňajších hodinách a rodičia by si ich vyzdvihli priamo v areáli školy.. Získať financie na čokoľvek je v súčasnej dobe problém. Aj toto je jedna z možností a preto sa nevzdávame!

Potrebujeme práve Vás! Nájdite si, prosím, chvíľku vo svojom nabitom programe a urobte niekoľko jednoduchých krokov, aby ste pomohli našej škôlke VYHRAŤ!
  • Zaregistrujte sa!
  • Pridajte si našu škôlku ako obľúbenú, aby ste videli fotky aktivít svojich detí
  • Hlasujte postupne v 5 aktivitách pridaním LIKE na fotografiu


Fotonávod - od registrácie až po hlasovanie :-)

Súťaž trvá do 31.12.2916. Súťažiť môže každý, kto dosiahol vek 15 rokov (čo je jedno z pravidiel súťaže) a má emailovú adresu. Požiadajte doma o túto službu aj svoje staršie ratolesti. Oslovte svojich príbuzných, aby nás bolo čo najviac.

Termíny vyhlásenia jednotlivých aktivít:
a) prvá aktivita bude vypísaná dňa 1. 10. 2016
b) druhá aktivita bude vypísaná dňa 22. 10. 2016
c) tretia aktivita bude vypísaná dňa 12. 11. 2016
d) štvrtá aktivita bude vypísaná dňa 2. 12. 2016
e) piata aktivita bude vypísaná dňa 9. 12. 2016

SPOLIEHAME SA NA VÁS a vopred vyjadrujeme POĎAKOVANIE za Vašu snahu. Tešíme sa, ako nám začnú pribúdať bodíky aj zásluhou každého z Vás :-)

S pozdravom a želaním príjemnej farebnej jesennej nálady ...

Mgr. Zuzana Augustínová
koordinátorka projektu DOMESTOS PRE ŠKOLY pre našu MŠ
Svätá omša
každý piatok
o 7:15 hod.

počas šk.roka
Adorácia v kaplnke vždy posledný štvrtok v mesiaci 8.00-10.00 hod.
počas školského roka


© Materská škola sv. Košických mučeníkov