Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
      Materská škola
 
 
 

Režim dňa

  6:30 - 8:30
Schádzanie sa detí, voľné hry, ranný kruh, ranné cvičenie, hygiena detí
  8:30 - 9:00
Desiata, hygiena detí
  9:00 - 9:30
Edukačné aktivity, hygiena detí
  9:30 - 11:00
Pobyt vonku, hygiena detí, príprava na obed
11:30 - 12:00
Obed, správne stolovanie, používanie príbora u 5-ročných detí
12:00 - 14:30
Hygiena detí, príprava na spánok, oddychovanie na ležadle, spánok, relaxačné cvičenie, hygiena detí, príprava na olovrant
14:30 - 15:00
Olovrant, správne stolovanie
15:00 - 16:30
Edukačné aktivity, práca v krúžkoch, individuálna činnosť s deťmi, voľné hry, rozchádzanie sa detí domov
 
Zmeny v režime dňa:
  • MŠ sa zamyká o 8:00 hod. Otvorená je opäť o 15:00 hod.
  • Pre deti, ktoré idú na obed domov, môže rodič môže prísť do MŠ od 12:00 - 12:15 hod.
  • Každý štvrtok o 7:15 hod. sa deti so svojimi učiteľkami zúčastňujú na sv.omši v Spojenej škole sv.KM
  • V prikázané sviatky je sv.omša o 10:00 hod. v kostole Božieho Milosrdenstva na sídlisku KVP
Svätá omša
každý piatok
o 7:15 hod.

počas šk.roka
Adorácia v kaplnke vždy posledný štvrtok v mesiaci 8.00-10.00 hod.
počas školského roka


© Materská škola sv. Košických mučeníkov