Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
      Materská škola
 
 
 

Prehľad poplatkov

v šk. roku 2017/2018

Čísla účtov

v šk. roku 2017/2018

Čísla účtov v tvare IBAN


Jedáleň

Denná stravná jednotka zahŕňa desiatu, obed, olovrant, ovocie, zeleninu a pitný režim.

 
Poznámka:
Poznámka: Upozorňujeme vás, aby ste si pred zadaním trvalého príkazu v banke pozorne skontrolovali výšku platby, číslo účtu a termín splatnosti. Pri platbách BEZPODMIENEČNE uvádzajte meno dieťaťa a VS (bude uvedený na šeku)!!! Oznamujeme vám, že všetky platby (okrem stravného) je naďalej možné uhrádzať aj v hotovosti na sekretariáte školy. Zároveň si vás dovoľujeme požiadať, aby ste všetky platby uhrádzali načas a predišli tak zbytočným upozorňovaniam. Ušetríte tak čas sebe i nám. Ďakujeme za pochopenie.
Svätá omša
každý piatok
o 7:15 hod.

počas šk.roka
Adorácia v kaplnke vždy posledný štvrtok v mesiaci 8.00-10.00 hod.
počas školského roka


© Materská škola sv. Košických mučeníkov