Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
      Materská škola
 
 
 

Ponúkame...

Naša materská škola ponúka:
  • katolícku výchovu pre 3-6 ročné deti
  • možnosť celodenného a poldenného pobytu detí v CMŠ
  • spoločné stretnutia pri sv. omšiach
  • radostné prežívanie dňa z prítomnej Božej lásky vo vzťahu k rodičom, k sebe, ku kamarátom, k okoliu
  • spoznávať Božiu pomoc ľuďom v biblických príbehoch
  • činnosť v krúžkoch - tanečno-pohybový, výtvarný, oboznamovanie s anglickým jazykom
  • návštevy bábkového divadla, knižnice, 1. triedy CZŠ
  • spoluprácu s farským spoločenstvom
  • kultúrno-spoločenské akcie pre deti
  • pozorovania a výlety do Božej prírody
Svätá omša
každý piatok
o 7:15 hod.

počas šk.roka
Adorácia v kaplnke vždy posledný štvrtok v mesiaci 8.00-10.00 hod.
počas školského roka






© Materská škola sv. Košických mučeníkov