Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
      Materská škola
 
 
 

Občianske združenie pri MŠ sv. košických mučeníkov

Prosíme členov OZ, aby členský poplatok nevkladali na účet OZ v hotovosti, nakoľko banka si za každý vklad účtuje poplatok 1,30 EUR. Členský príspevok posielajte prevodom, prípadné hotovostné príspevky nechajte prosím u učiteliek v triedach, odkiaľ ich prevezmeme do pokladne OZ.

Ďakujeme,
Predsedníctvo OZ

Email: ozmscordakova@gmail.com
 
Materiály OZ na stiahnutie:
Svätá omša
každý piatok
o 7:15 hod.

počas šk.roka
Adorácia v kaplnke vždy posledný štvrtok v mesiaci 8.00-10.00 hod.
počas školského roka


© Materská škola sv. Košických mučeníkov