Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
      Materská škola
 
 
 

História

Materská škola sv. košických mučeníkov bola zriadená 1.1.2004. Zriaďovateľom je Rímskokatolícky arcibiskupský úrad v Košiciach. Prevádzka školy je od 16.02.2004.
Svätá omša
každý piatok
o 7:15 hod.

počas šk.roka
Adorácia v kaplnke vždy posledný štvrtok v mesiaci 8.00-10.00 hod.
počas školského roka


© Materská škola sv. Košických mučeníkov